Trò chơi bánh pizza giao hàng tận nhà

Sử dụng thanh không gian để cung cấp bánh pizza. Bạn sử dụng các phím mũi tên để hướng dẫn bạn và tăng tốc độ hoặc làm chậm tốc độ của thuyền của bạn.

Thurs-banh-pizza-giao-hang-tai-nha
9
Tình Yêu: 358 Ghét: 140 Phiếu: 498