Chơi Nhà bếp: Pizza mà không lỗi!

Trợ giúp chủ sở hữu của nhà hàng để làm pizza, nhưng phải cẩn thận vệ sinh ... Hãy thử để loại bỏ các sinh vật đến với bánh pizza của bạn!

Nau-an-banh-pizza-tro-choi-ma-khong-co-loi
9
Tình Yêu: 72 Ghét: 23 Phiếu: 95