Pizza giao hàng trò chơi

Cung cấp pizza cho các khách hàng yêu cầu bằng cách nhấp vào chúng khi mở cửa sổ của mình. Sử dụng chuột và phím để chơi.

Banh-pizza-giao-hang-tro-choi
9
Tình Yêu: 61 Ghét: 20 Phiếu: 81