Nấu ăn tại căng-tin

Bạn làm việc trong căng tin và bạn phục vụ các món canh. Nhấn vào đúng thời điểm để đặt bát vào khay, sau đó đổ trong các món canh.

Thuc-pham-o-cang-tin
9
Tình Yêu: 29 Ghét: 15 Phiếu: 44