Cheese món trứng tráng

Đây là một công thức cho món trứng tráng pho mát mà bạn có thể tái sử dụng ở nhà!

Omelettes-pho-mat
9
Tình Yêu: 260 Ghét: 72 Phiếu: 332