เล่นการเตรียมครัวของคุกกี้

ลดจำนวนของคุกกี้ก่อนที่จะหมดเวลา เพื่อตัดคุกกี้ที่ใช้เมาส์และ Z หรือปุ่ม X บนแป้นพิมพ์ของคุณเพื่อเปิดแม่พิมพ์

การทำอาหารคุกกี้เตรียมเกม
9
ความรัก: 141 เกลียด: 42 คะแนนโหวต: 183