Game Pamamahala sa Fastfood

Maghanda mga order ng customer at maglingkod sa iyo ng iba't-ibang ingredients upang maghanda sa kanilang mga burgers.

Pamamahala-ng-laro-sa-isang-fastfood
9
Mahalin: 41 Galit: 20 Boto: 61