دستور بازی فلش

در این بازی شما خواهد آموخت که چگونه به طبخ غذا از آغاز تا پایان. بعد از دستور! به یاد داشته باشید با کلیک بر روی فلش در سمت راست پایین یا چپ صفحه نمایش خود را برای رسیدن به یخچال و کابینت.

دستور-بازی-فلش
9
دوست دارم: 33 نفرت: 12 رای: 45