Restaurante pirata

Vostede é o director dun molusco de soporte apreciado polos piratas.
Sirva deliciosos pratos para os seus clientes para manter a súa reputación.

Controis.
Todo vai co rato.

Restaurante-pirata
9
Amar: 16 Odio: 9 Votos: 25