Joc de cuina Preparació de les Cookies

Cort una sèrie de galetes abans que s'acabi el temps. Per tallar les galetes amb el ratolí, i Z o el botó X en el teclat per girar el motlle.

Cuinar-galetes-joc-de-preparacio
9
Amor: 141 Odi: 42 Vots: 183