THEME: Flash Game

Այս խաղում Դուք կսովորեք, թե ինչպես պետք է եփել մի ուտեստը - ից սկսում է ավարտել: Հետեւեք բաղադրատոմսով. Միշտ Սեղմեք դնել Դարձնել սկզբնական ներքեւի մասում աջ կամ ձախ Ձեր էկրանի հասնել սառնարանի եւ cupboards.

ֆլեշ-խաղ-բաղադրատոմսով
9
Love: 38 ատել: 12 ձայն է: 50