Menaxhimi i lojës në fastfood

Përgatitja e urdhrave të konsumatorëve dhe ju shërbejnë përbërës të ndryshëm për të përgatitur burgers e tyre.

Loje-te-menaxhimit-ne-nje-fastfood
9
Dashuri: 42 Urrej: 21 Vota: 63