Kuzhina dhe Riddle: Llogaritni numrin e kalorive

Mundohuni të mend numrin e kalorive që përmban në çdo ushqim për të marrë më të ngushtë, si me numrin e kalorive fikse.

Kuzhine-dhe-guessing-llogaritur-numrin-e-kalorive
9
Dashuri: 188 Urrej: 79 Vota: 267