Luaj Kuzhina: Cinema

Përdorin deri në konsumatorëve para film. Sa më shumë një klient, nuk do të jetë më e vështirë! Përdorimi 1 dhe 2 në tastierën tuaj për t'i shërbyer klientëve të bazuar në atë që ata demandent.33

Gatim-loje-te-kinema
9
Dashuri: 61 Urrej: 22 Vota: 83